Fem omkom när miniubåten imploderade • Vd:n: En tragedi om vi inte fortsätter.