Att jobba utomlands kan löna sig – i synnerhet när den svenska kronan är svag. Adam Rönneholm, 20, och Jonna Pirinen Sjöholm, 19, åkte till Färöarna för att jobba på en fiskfabrik. – Vi tjänar nog dubbelt så mycket som vi hade gjort i Sverige, säger Adam.