Renewcell, ett förlustbringande klädåtervinningsbolag som sedan snart tre månader är på pengajakt, skulle ha lämnat bokslutsrapport på tisdagen. Nu senareläggs den med tio dagar.