Sämsta avkastningen på fem år, visar statistik från SCB.