I mars registrerades 47.460 personbilar, en ökning med 71,7 procent jämfört med samma månad föregående år.