Andelen gymnasieelever som får sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro är den högsta någonsin. Elevrepresentanter oroas av utvecklingen – som kan få långtgående följder. – Det kan innebära att även andra bidrag dras in, säger Peter Engberg, analytiker på CSN.