Många återpubliceringar på Hemnet: ”Tecken på en trögare marknad.”