Stark framtidstro för svensk export, visar Exportkreditbarometern.