Under första tertialet 2023 garanterade EKN (Exportkreditnämnden) export till ett värde av 48,3 miljarder kronor. Det är högsta garantigivningen någonsin för ett första tertial. Även EKN:s offerter låg på en rekordnivå.