Den rekordhöga efterfrågan på solceller reflekteras inte på börsen. Småspararfavoriterna Soltech Energy och Midsummer har i stället rasat under året. Båda bolagen står inför en internationell expansion, men tyngs av problem med lönsamheten.