Meta åker på EU-böter på nära 14 miljarder kronor för brott mot dataskyddsförordningen.