Riksbankens stödköpsprogram är rejält tilltaget. Breddningen till andra obligationer än statspapper är väntad och nödvändig.