Region Västerbotten har gjort en polisanmälan om misstänkta oegentligheter i samband med deras kapitalförvaltning, skriver Norran.