Fack och arbetsgivare kan själva få förhandla om turordningsregler.