LEDARE. Nu till hösten sätts januariöverenskommelsen på prov. Budgetpropositionen för 2020 är det dokument som verkligen kommer att präglas av samarbetet.