En arbetsrättslig dispyt inom posten har lett till en regelrätt regeringskris.