Chefsekonom Annika Winsth varnar för att räntan kan dubbleras till årsskiftet.