Nej, Sveriges regering ska inte ensam kunna ta beslut om införande av ID-kontroller med transportöransvar. Beslut med sådana enorma konsekvenser ska också framöver tas av riksdagen, optimalt i samråd med regionala styren. Regeringens lagförslag innebär en inskränkning av demokratin, skriver företrädare för Greater Copenhagen.