Utbildningsminister Mats Persson göra mer för att underlätta för företag och forskning.