Regeringen vill se över Skolinspektionens möjligheter att stoppa överetablering av friskolor i en kommun. ”Det måste helt enkelt bli lite mer ordning och reda”, säger skolminister Lotta Edholm (L).