Nu har bygg- och fastighetsbranschen möjlighet att bidra med sina perspektiv när regeringen ändrar spår och tar ett politiskt omtag i frågor som rör energi och klimat. Di:s systertidning Byggindustrin listar branschföreträdarna som är inbjudna till den utlovade och sedan länge efterfrågade dialogen om klimatpolitiken.