Regeringen ska presentera nya budgetåtgärder för social hållbarhet.