Regeringen kan få möjlighet att ta över känsliga tillståndsprövningar från domstolarna vid kris eller krig. Frågan ska nu snabbutredas i fyra månader, enligt ett nytt regeringsbeslut. ”Det kan handla om försörjning av energi och råvaror”, säger miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L).