Finansdepartementet har beredskap att snabbt vidta åtgärder om konjunkturen försämras genom en hård brexit eller…