Redeye har inlett bevakning av Railcare med ett motiverat värde på omkring 15 kronor per aktie i ett basscenario, vilket innebär en viss uppsida mot nuvarande börskurs på 13,50 kronor.