Även den långsiktige har lätt hamnat fel på börsen de senaste fem åren. Många storbolagsaktier har gett sämre avkastning än inflationen och BNP-tillväxten, visar Di:s genomgång. Men förvånansvärt många av bolagen med svag kursutveckling har samtidigt visat bra vinsttillväxt – en signal om att värderingen nu är låg.