Radarsensorbolaget Raytelligence redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.