Raysearch har fått en order från ett protoncenter i USA, som valt att ersätta sina nuvarande system för proton- och fotonplanering med dosplaneringssystemet Raystation.