Brentoljan i första termin låg kring oförändrad nivå på måndagsmorgonen medan WTI-oljan backade något.