Per-Olof Söderberg, styrelseordförande i Ratos, köpte den 11 februari 100.000 B-aktier i Ratos för 1,9 miljoner aktier.