Levi Strauss rapporterade en fyraprocentig vinstminskning i tredje kvartalet efter börsstängning på tisdagskvällen.