Det kallas ”styrel” och ska se till att samhällsviktiga funktioner fungerar om elen behöver frånkopplas.