Framtidens vård och lantbruk blir mer och mer digitalt beroende. Landsbygden riskerar därmed att hamna rejält på efterkälken med slöa…