När en av reaktorerna på Ringhals kärnkraftverk skulle återstartas genomfördes arbetet i fel ordning. Det är skälet till att reaktorn nu måste hållas avstängd till början av nästa år.