Asienbörserna tappade och yenen stärktes på torsdagen när investerare sökte sig till mindre riskfyllda tillgångar.