Asienbörserna är blandade på fredagen, medan USA-räntorna är stabila liksom yenen.