Svenska kronan försvagas i förmiddagens handel på fredagen efter att SCB redovisat ett svagare utfall för augusti-inflationen än vad Riksbanken och marknaden räknat med. Svenska obligationsräntor sjunker samtidigt 1-3 punkter samtidigt som övriga Europaräntor endast rör sig blygsamt.