Europaräntorna stiger svagt i veckans inledande handel, med tyska räntor 1 punkt upp. Börserna är något upp medan euron handlas lite starkare med viss tendens till "risk på".