Europeiska statspappersräntor stiger tydligt, främst i längre löptider, på tisdagsförmiddagen, medan svenska räntor är ned.