USA-räntorna handlas netto oförändrat eller något högre jämfört med svensk stängning på torsdagen medan Europaräntorna…