Europaräntorna visar små nettorörelser på tisdagen, med en svag dragning nedåt och med tyska räntor 1 punkt lägre.