USA-räntorna har rört sig nedåt medan Sverige haft ledigt för Kristi himmelfärd.