En sista höjning var länge huvudspåret. Men den senaste tiden har vågskålarna rört sig i riktning mot oförändrat. Inför torsdagens räntebesked är det i princip helt öppet. Det skulle inte förvåna om direktionen visar sig vara oenig.