En våg av räntefrossa har drabbat världsmarknaden efter en ny laddning oväntat starka USA-indikatorer. Stockholmsbörsens OMXS-index faller 0,8 procent i den inledande handeln.