Med en monsterhöjning på 100 punkter nu och fler höjningar inom kort hoppas Riksbanken undvika ännu större åtstramningar längre fram. Med tanke på att efterfrågan ser ut att springa in i en vägg kan det mycket väl lyckas. Hushåll och företag betalar priset.