Ingenstans är frågan om omställning mer brännande än på Gotland.