Qlosr, som säljer IT-lösningar, redovisar rörelseintäkter på 144 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (121) varav 5,3 procent enligt företaget utgjordes av organisk tillväxt.