Qatars investeringsmyndighet QIA har dubblerat sin ägarandel i Credit Suisse och blir därigenom den näst största ägaren i den schweiziska banken efter Saudi National Bank, framgår av dokument hos amerikanska finansinspektionen SEC.