Under första kvartalet sjönk nettointäkterna med 23 procent jämfört med kvartal 4 främst till följd av högre spelvinster. Justerat för spelvinster som avviker från förväntat spelutfall ökade intäkterna drygt 2 procent under kvartal 1, vilket återspeglar en ökad spelaraktivitet. Under kvartal 1 ökade rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) jämfört med föregående kvartal...