Det brittiska pundet stärks efter att Evening Standard rapporterat att brexit kan komma att att senareläggas. Tidningen hänvisar till uppgifter från ministrar i den brittiska regeringen.